Llyniau a ballu / Pics 'n stuff

Text


o Twitter http://ift.tt/1moSDOH

August 18, 2014 at 09:38AM

Text


o Twitter http://ift.tt/1moSDOH

August 16, 2014 at 06:56PM

Text


o Twitter http://ift.tt/1moSDOH

August 15, 2014 at 01:05PM

Text

Cofnod bach sydyn heddiw.

Mae’r ONS newydd gyhoeddi’r rhestr o’r enwau mwyaf poblogaidd ar gyfer bechgyn a merched yn y flwyddyn olaf.

Mae’r rhestr lawn (linc) yn dangos mai Oliver ac Amelia yw’r enwau mwyaf poblogaidd yng Nghymru – ond dwi wedi mynd rwy’r rhestr i drio canfod yr enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd – mae’r canlyniad yn y siartiau isod.

(Nodyn – Gyda rhai o’r enwau, megis William a…

View On WordPress

Text


o Twitter http://ift.tt/1moSDOH

August 15, 2014 at 10:43AM

Text


o Twitter http://ift.tt/1moSDOH

August 14, 2014 at 09:36AM

Text


o Twitter http://ift.tt/1moSDOH

August 13, 2014 at 04:36PM

Text


o Twitter http://ift.tt/1moSDOH

August 13, 2014 at 01:29PM

Text

Be sy’n creu Eisteddfod Llwyddiannus?

Yn y post olaf ar y blog yma, mi wnes i fapio holl leoliadau’r Eisteddfod Genedlaethol, a dadansoddi ychydig o ffeithiau. (linc)

Ar ôl ei gyhoeddi, ges i sylw diddorol arno gan Ifan Morgan (linc), yn holi os oedd modd defnyddio’r data i ddarganfod y lle mwyaf delfrydol i gynnal Eisteddfod.

Mi benderfynais dderbyn yr her, a gan ddefnyddio’r ffigyrau am y nifer o ymwelwyr o flog Ifan (linc) a’r…

View On WordPress

Storm dros y clogwyn #storm #cymylau #clouds #cymru #Trefor o Instagram http://ift.tt/Va6oGy

Storm dros y clogwyn #storm #cymylau #clouds #cymru #Trefor o Instagram http://ift.tt/Va6oGy